Werkpodium helpt om van je organisatie een plek te maken
waar mensen gezien worden en waarde toevoegen.

Privacyverklaring

Werkpodium respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt alle verstrekte informatie vertrouwelijk. Werkpodium heeft dit privacybeleid opgesteld naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Dit privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Werkpodium.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Werkpodium kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Werkpodium, en/of omdat je deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Werkpodium verstrekt. Werkpodium kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Je voor- en achternaam
Je bedrijfsnaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je website-URL
Waarvoor nodig

Werkpodium verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je dat wilt en/of om je per e-mail en/of per post te kunnen benaderen als je dat wilt. Daarnaast kan Werkpodium je persoonsgegevens gebruiken om een met jou gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren; normaal gesproken gaat dat om dienstverlening als organisatie-advies, coaching of training. Werkpodium gebruikt je e-mailadres voor toezending van blogartikelen met kennis en tips over het werken met verhalen als je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven. Voor onze mailingen gebruikt Werkpodium het online marketingprogramma Mailchimp. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. Meer informatie over de manier waarop onze mailinglijst tot het ingaan van de wet AVG tot stand is gekomen, heb ik vastgelegd per 25 mei 2018. Deze informatie kan bij mij worden opgevraagd worden.

Bewaren en delen van gegevens

Werkpodium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Werkpodium verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden, en verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (en dan ben je daarvan op de hoogte en akkoord), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website: Cookies en Google

Werkpodium maakt gebruik van cookies op de website. Werkpodium maakt gebruik van de statistiekenprogramma Google Analytics om te weten hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt zonder het IP-adres van je computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Werkpodium te kunnen verstrekken. Werkpodium heeft een bewerkersovereenkomst met Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werkpodium heeft hier geen invloed op. Werkpodium heeft Google geen toestemming gegeven om via Werkpodium verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petra@werkpodium.nl. Werkpodium zal zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op je verzoek reageren. Ontvang de nieuwsbrief van Werkpodium? Dan kun je via een link het bericht je gegevens zelf inzien, aanpassen of verwijderen.

Beveiligen

Werkpodium neemt de bescherming van je gegevens serieus. Werkpodium neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werkpodium maakt gebruik van een SSL certificaat. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt hebben over hoe werkpodium de verzamelde persoonsgegevens beveiligt, neem dan contact op met werkpodium via petra@werkpodium.nl. De domeinnaam www.werkpodium.nl is een website van Werkpodium.nl.

Werkpodium is gevestigd op
Jan Provostlaan 63
3723 RC Bilthoven.
Telefoon: 06-49774320.
E-mailadres: petra@werkpodium.nl
Werkpodium staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 50812130.