Werkpodium helpt om van je organisatie een plek te maken
waar mensen gezien worden en waarde toevoegen.

“Samenwerken is een werkwoord”

Elkaar zien en jezelf laat zien. In dit traject ontdek je op een veilige en inclusieve manier wat rollen en kwaliteiten zijn in het team. En hoe je ervoor zorgt dat dit er meer samenwerking ontstaat.

Herken je dit?

 • De taakverdeling in jullie team kan duidelijker.
 • Samenwerking verloopt soms stroef.
 • Er is weleens miscommunicatie waar veel energie in gaat zitten.
 • Dan is dit traject wat voor jullie team.

Mogelijke oorzaken

 • Jullie zijn professionals, ieder kan prima zijn werk zelf doen.
 • De werkdruk is hoog en overleggen kost tijd.
 • Er zijn individuele taakomschrijvingen en er is geen team gebruiksaanwijzing.
 • Iedereen heeft andere behoefte als het gaat om samenwerken, niet iedereen wil elke dag een overleg en voor een ander is 1 keer per dag te weinig.
 • Het idee leeft dat samenwerken veel tijd kost en weinig oplevert.

Hoe het ook kan

 • Jullie kennen elkaar, elkaars rol en elkaars kwaliteiten en eigenaardigheden.
 • Jullie hebben gericht overzicht wie je kan helpen bij een taak of rol die jou minder goed licht.
 • Je blijft niet doormodderen, signaleert het als je in een patroon werkt met elkaar wat niet effectief is.
 • Je zet elkaar niet vast in een stramien, maar weet wel waar elkaars kracht zit en werkplezier.
 • Helpt elkaar waardoor de dienstverlening nog beter wordt.
 • Je helpt elkaar door scherp te zijn op jullie doelstelling en niet alleen in de waan van de dag te leven.

Wat is daarvoor nodig?

 • Kennen van de voorkeursstijl van je collega en van jezelf
 • Afstemmen op de voorkeursstijl van je collega en van jezelf
 • Herkennen wat de dynamiek is in jullie team.
 • Bewust zien wat minder effectief werkt.
 • Veiligheid en inclusiviteit bewust inzetten.
 • Bewust kiezen voor samenwerking op basis van talenten en kwaliteiten.

Inhoud van de training

In de training leer je communicatie- voorkeursstijlen herkennen zodat je daar effectief op af kan stemmen.

Je leert om elkaar te waarderen en erkennen rondom de verschillen zodat ergernis en irritatie op de achtergrond komt te staan.

Je weet wat de unieke bijdrage is van ieder zodat je werk beter kan afstemmen op talenten en het werkplezier toeneemt.

De trainer

 • De afgelopen 7 jaar heb ik ruim 50 teams mogen trainen met de methodiek van Insights Discovery. De afgelopen 4 jaar heb ik mij ook bekwaamd in Deep Democracy.
 • Als een team graag de samenwerking en effectiviteit wil verbeteren dan is dit een zeer werkzame methode. Mits het niet als een blauwdruk wordt gezien, want dat is het niet.
 • De training zal gaan over de voor veel mensen bekende Insights Discovery kleurentaal en over nog veel meer.
 • Dit komt vaak ook aan de orde; hoe zorg je ervoor dat de zachte stem gehoord wordt en hoe neem je besluiten in het team.
 • Meer weten over mij lees dat hier.

Praktische informatie

 • Het traject is minimaal 1 dagdeel, van 9:30-12:30 of van 13:30-16:30.
 • Voorafgaand aan de training vult iedereen een digitale vragenlijst in, de kosten voor deze vragen lijst zijn € 150,- per persoon.
 • Ik werk met een team van maximaal 12 personen, is je team groter dan werken we met 2 trainers.
 • De training wordt live gegeven in een open ruimte waar het mogelijk is om rond een mat te zitten van 3 bij 4 meter en rond te lopen. Er is de mogelijkheid om een presentatie te laten zien in deze ruimte en er is een flipp-over. De opdrachtgever zorgt voor de ruimte, dit kan ook op een kantoorlocatie. Graag denk ik mee over geschikte locaties.
 • Een indicatie voor een dagdeelprijs is vanaf €750 ,-
 • De training kan ook online worden gegeven.
 • Voorafgaand aan de training is er een intake van een uur met minstens 2 mensen uit het team. De training wordt op maat gemaakt voor de wensen en behoefte van het team.

Wat levert het op

 • effectievere samenwerking,
 • meer zelfkennis,
 • meer interactie-vaardigheden,
 • beter kunnen afstemmen op de ander.
 • meer werkplezier,
 • meer veiligheid en bewust zijn van inclusief gedrag,
 • een persoonlijke rapportage, gericht op ontwikkeling en voorkeuren,
 • teamoverzicht over kracht en mogelijke zwakte van het team,
 • gemeenschappelijke waardevrije taal om met elkaar over interactie te spreken,
 • 30 vervolgoefeningen om gericht mee aan de slag te gaan.