Werkpodium helpt om van je organisatie een plek te maken
waar mensen gezien worden en waarde toevoegen.

Werkpodiumkompas en statusparaplu

Aan de slag met diversiteit, inclusie en verbinding. Werkpodium-kompas is een splinternieuwe dienst in de vorm van een spel. Het spel is gemaakt op basis van echt gebeurde verhalen van mensen met verschillende diversiteiten en illustraties van Koen Campman. Doe het bijvoorbeeld tijdens een lunchbijeenkomst. Het is  speels, verbindend en misschien een beetje ongemakkelijk.

Statusparaplu kan je inzetten als vervolg in de vorm van een training met veel doen, je ontdekt hoe je ruimte inneemt in een groep en hoeveel. Dat ontdek je door je lichaamstaal, woordkeuze en drie soorten status.

Inhoud spel en training Werkpodiumkompas

Wil jij verkennen welke thema’s en verhalen maken wie jij bent en dit positief gebruiken om sturing te geven in je werk?

We gaan aan de slag met een combinatie van illustraties, bestaande verhalen, beelden, theater en theorie over de 16 thema’s zoals: gender, huidskleur, lichaamsomvang, huisvesting etc.

 • Je bespreekt verschillende thema’s met je collega’s.
 • Je bekijkt wat jij vanuit jouw professionele rol en positie kan doen om ontbrekende thema’s mee te nemen in je werk.
 • We verkennen in hoeverre dat mogelijk is in jouw werk.
 • Je kent je verhaal en dat van de ander.
 • Je wordt bewuster van je persoonlijke manier van denken en handelen.
 • Je snapt beter waarom iets voor de een kwetsend is en voor de ander grappig.
 • Je verkent status en macht in jouw werksituatie.

Inhoud workshop statusparaplu

Inhoud van de workshop statusparaplu, 1 dagdeel

 • Je brengt drie soorten persoonlijke status in kaart. Status dat is macht en privilege. En dat is deels beïnvloedbaar, je ontdek op welke manier.
 • Je ontdekt de lichaamstaal van hoge en lage status. Dat doen we onder andere met theateroefeningen van Keith Johnstone.
 • Je verkent de dynamiek in de groep en ervaart hoe dit van invloed is op jouw statuspositie.
 • Je maakt een persoonlijke statusparaplu.
 • Je weet wat je kan beïnvloeden als het gaat om je persoonlijke status.
Intersectionaliteit

Wil je een divers team en inclusief werken en weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken?

 

Dat begrijp ik, want waarschijnlijk;

 • Is er minder gevoel van urgentie in je organisatie vanwege het lopende werk.
 • Ervaren mensen inclusie en diversiteit als grote woorden en een vlag die wappert.
 • Worden D&I activiteiten soms ervaren als een soort schuld en boete bijeenkomst. Je doet het eigenlijk nooit goed.

Theaterstukken, trainingen, boeken, podcasts over deze thema’s zijn belangrijk. Soms voel, je je daarna beschaamd, of juist aangevallen en ga je in gesprek met anderen om uit te zoeken of dit nu relevant is voor jullie werk en leven. Het kan ongemakkelijk zijn.

Op individueel niveau verandert er onbewust vaak wel wat. Het kan zijn dat je medeleven vergroot met de pijn van mensen die continue ervaren wat het is om er niet bij te horen. Het kan ook dat je anders naar mensen gaat kijken, dat een deel van je stereotypering verzwakt. Je wordt je bewuster van vooroordelen en hoe dat kan leiden tot discriminatie. Je zegt er misschien iets van als je het ziet gebeuren. Je herkent je eigen blinde vlekken.

Het kan ook zijn dat een aantal mensen zich afkeren en alleen nog maar vanuit meningen en aannames spreken.

Vaak is er angst vanuit organisatoren van D &I activiteiten voor de laatste reactie. Dat hoeft niet, er is namelijk een veel grotere groep die er redelijk neutraal in staat. Steun deze groep in de manier waarop je als organisatie en team je wilt ontwikkelen als het gaat om diversiteit en inclusie. Dwing mensen niet, maar onderzoek normen en waarden, dat brengt beweging.

Werkpodium voegt iets toe

Als eerste voegt Werkpodium storytelling toe. Verhalen maken dat wij elkaar begrijpen en elkaar als mens zien. Je vertelt wat jou als mens en professional uniek maakt. Wat je van elkaar ziet is maar een klein deel van wie je bent, je bent meer dan wit, zwart, man, vrouw, non-binair, wetenschappelijk geschoold of MBO-’er, klein, groot, sportief etc. Het gewone dagelijkse verhaal, van mensen die je kent of herkent. Waardoor je elkaar beter gaat begrijpen. Een team is meestal diverser dan je dacht.

Werkpodium voegt speelsheid toe. Thema’s macht en status en diverisiteit zijn vaak beladen. Maar ze zijn ook alledaags en herkenbaar. Zo licht en speels als kan en zo diep als nodig dat is het uitgangspunt.

Werkpodium gaat uit van een brede kijk op diversiteit en inclusie, ook wel intersectionaliteit genoemd. Het zien wat er in het team aan verschillen en overeenkomsten is, maakt het team inclusiever. Dat zorgt voor meer verbinding en zo kan je de tegenstellingen hanteren. Daarom heb ik krachtkompas en statusparaplu gemaakt. Krachtkompas is goed te gebruiken op teamniveau en statusparaplu op individueel niveau en teamniveau.

Begrippen

Wat bedoel ik met diversiteit

Met diversiteit bedoel ik de verschillen tussen mensen als het gaat om; burgerschap, opleiding, fysieke mogelijkheden, huidskleur, seksuele geaardheid en genderidentiteiten, neuro-diversiteit, mentale gezondheid, lichamelijke omvang, huisvesting, armoede, leeftijd, religie, taal, etc.

Mensen hebben verschillende krachten en kwetsbaarheden op bovengenoemde onderwerpen dat noem ik diversiteit.

Wat bedoel ik met inclusie

Alle aspecten die samenhangen met diversiteit bepalen je identiteit. Met inclusie bedoel ik dat je als mens je identiteit kan laten zien en kan ontwikkelen zonder schaamte en uitsluiting.

Intersectionaliteit

Intersectionaliteit ook wel kruispunt denken is het feit dat je als mens altijd meer bent dan één identiteit. Je bent vrouw en jong en wit of zwart en arm of rijk en depressief of mentaal stabiel en fysiek gezond of ziek etc. Je bent altijd van alles tegelijk. Dit maakt mensen bewust van de veranderlijkheid van hun eigen identiteit en die van de doelgroep waar zij voor werken. En het maakt je bewust van je eigen perspectieven, gevoeligheden en stereotypen.

In de trainingen krachtkompas en statusparaplu gebruik ik het uitgangspunt van intersectionaliteit.

p.s.: er zijn veel wijze mensen die de termen en theorie hebben uitgewerkt en onderzocht. De manier waarop ik ermee werk en training geef is een unieke mix en een keuze die past bij mijn persoonlijkheid en ervaring. Veel inspiratie heb gehaald uit de train de trainer de kracht van het verschil van Bureau Vie.